Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí


Umberto Banchi se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Umberto Banchi a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Umberto Banchi souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Umberto Banchi shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Umberto Banchi také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Umberto Banchi automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Umberto Banchi využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Umberto Banchi.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Umberto Banchi, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Umberto Banchi nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Umberto Banchi doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Umberto Banchi. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Umberto Banchi nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Umberto Banchi a rodinu webů Umberto Banchi.

Použití osobních informací

Umberto Banchi shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Umberto Banchi a k poskytování služeb, o které jste požádali. Umberto Banchi také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Umberto Banchi a jeho přidružených částí. Umberto Banchi vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Umberto Banchi neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Umberto Banchi Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Umberto Banchi může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Umberto Banchi a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Umberto Banchi nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Umberto Banchi udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Umberto Banchi za účelem zjištění, jaké služby Umberto Banchi jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Umberto Banchi, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Umberto Banchi prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Umberto Banchi nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Umberto Banchi a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Umberto Banchi nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Umberto Banchi používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Umberto Banchi nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Umberto Banchi, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Umberto Banchi nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Umberto Banchi zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Umberto Banchi uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Umberto Banchi vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Umberto Banchi nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Umberto Banchi na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2006-2007   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation